HLC ฟังก์ชันสำคัญของกล้องวงจรปิดตรงทางเข้าออก

ฟังก์ชันกล้องวงจรปิด

ทางเข้าออกที่ว่านี้หมายถึงทางเข้าออกของยานพาหนะ ซึ่งต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้สำหรับจับภาพพร้อมทะเบียนรถ เพื่อจะได้รู้ว่ามีใครเข้าออกสถานที่นั้น ๆ บ้าง หากเกิดเหตุไม่คาดคิดจะได้ตามตัวจากเลขทะเบียนรถได้ แต่ปัญหาก็มักจะเกิดในช่วงเวลากลางคืนที่แสงไฟหน้ารถสาดเข้าหน้ากล้องพอดี ทำให้กลายเป็นสภาวะแสงจ้าจนมองอะไรไม่เห็นหรือบางครั้งไม่เห็นแม้กระทั่งสีรถด้วยซ้ำไป

HLC หรือ High Light Compensation เป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ โดยทำหน้าที่ลดแสงจ้าที่สาดส่องเข้ามาให้น้อยลง ช่วยให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดในภาพได้ โดยวิธีการลดแสงของ HLC จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้

  • HLC ชนิดมีเซ็นเซอร์ตัดแสง บริเวณใดที่มีแสงจ้า เซ็นเซอร์จะทำหน้าที่สร้างจุดดำทับแสงจ้านั้น หากมองภาพผ่านกล้องก็จะเห็นเหมือนมีกลุ่มสีไปปิดจุดที่เป็นไฟหน้ารถเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นไฟหลักหรือไฟรองก็ปิดทั้งหมดแล้วภาพโดยรวมก็จะดูมืดลงทั้งหมดด้วย
  • HLC ชนิดลดความฟุ้งของแสงลง วิธีนี้จะคล้ายกับการแต่งภาพด้วยแอพพลิเคชั่น เพราะไม่ได้ไปปิดทับจุดแสงจ้า แต่จะช่วยลดความฟุ้งของเส้นแสง ซึ่งเรายังคงเห็นไฟหน้ารถอยู่แต่ไม่มีความฟุ้งออกมานอกกรอบไฟนั้น หรือถ้ามีก็น้อยมาก ๆ ทำให้ภาพโดยรวมมืดลงเช่นกัน แต่ยังมืดน้อยกว่าแบบแรก

หากเราไม่สามารถหาซื้อกล้องวงจรปิดที่มีฟังก์ชัน HLC มาใช้ได้ หรือยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนกล้องตัวใหม่ ควรติดป้ายแจ้งคนขับให้ปิดไฟหน้ารถระหว่างผ่านประตูหรือการรับบัตรเข้าออก ถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนได้